Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť Florea Holland s.r.o., so sídlom Roháčova 145/14, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČO 027 77 606, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 223416.

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vaše požiadavky týkajúce sa našich produktov a služieb, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám vyplníte v dopytovom formulári alebo nám ich poskytnete v rámci ďalších dohôd. 

Z akého dôvodu?
Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve a plnení zmluvy.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 6 mesiacov od našej poslednej komunikácie. 

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa/sídlo a údaje o vašom nákupe. V prípade, že kvety necháte doručovať inej osobe, budeme spracovávať osobné údaje na doručenie.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali tovar vám alebo obdarovanej osobe. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok. Prosíme, vezmite na vedomie, že ak zadávate osobné údaje obdarovaných osôb, je potrebné mať na pamäti ich ochranu súkromia a také konanie musí byť vždy v súlade s právnymi predpismi.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našich povinností.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (obchodné správy)

Ak sa nám zapíšete do newslettera alebo ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
V prípade zápisu do newslettera ide o spracovanie na základe vášho súhlasu, teda na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

V prípade, že ste nakupujúci zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
2 roky od udelenia súhlasu alebo od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktujte e-mailovej adrese: obchod@florea.eu.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú s chodom našej spoločnosti. Sú to:

III. Používateľský účet

Ak ste sa zaregistrovali do nášho používateľského účtu, spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, teda podľa článku 6 ods. 1 písm. a). Súhlas je úplne na vás, je dobrovoľný.

Na zriadenie spracovávame osobné údaje, ktoré nám vyplníte v registračnom formulári – meno, e-mailovú adresu.

V rámci vedenia účtu uchovávame údaje o vašich objednávkach v našom e-shope a osobné údaje, ktoré ste vyplnili k svojmu profilu, teda meno, priezvisko a doručovacie adresy.

Osobné údaje budeme používať na vedenie vášho účtu a poskytovanie služieb počas vášho využívania účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje zmažeme, ak účet nepoužijete dlhšie ako 5 rokov od posledného nákupu. Účet tiež môžete kedykoľvek deaktivovať (teda odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov). V takom prípade budú vaše osobné údaje vymazané.

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese obchod@florea.eu alebo zavolajte na tel. č. 949 00 33 00.

Naša spoločnosť nemá určenú zodpovednú osobu pre oblasť spracovania osobných údajov.

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Udelené súhlasy je možné kedykoľvek odvolať a proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku. 

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať: